Kamil Kočan SVD

misionár Spoločnosti Božieho Slova v Zimbabwe

Volajú ma páter Kamil. A tu, v Zimbabwe, jednoducho Kamilo.

Pochádzam z Úľan nad Žitavou, malej milej dediny v okrese Nové Zámky.

Ako osemnásťročný som odpovedal na Božie volanie a vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova. Počas štúdia teológie som pracoval s ľuďmi na okraji spoločnosti a pomáhal s biblickým apoštolátom aj s webstránkami. Po kňazskej vysviacke som pôsobil niekoľko mesiacov ako nemocničný kaplán v Nitre.

Roku 2012 som pricestoval do Zimbabwe, tajuplnej krajiny v južnej Afrike, a po krátkom kurze miestneho jazyka ndebele som začal pracovať ako kaplán vo farnosti Svätej Rodiny v meste Bulawayo. Neskôr som bol menovaný za univerzitného kaplána pre celé mesto. Správy, fotografie a videá z tohto môjho apoštolátu sú na facebooku.

Okrem kňazskej služby, administrácie, a evanjelizácie sú súčasťou mojej misie aj rozličné projekty na pomoc chudobným, znevýhodneným a trpiacim.

Práve o mojich zimbabwianskych projektoch je táto webstránka. Spravujem aj ďalšie stránky, napríklad SVDZimbabwe.net a BulawayoArchdiocese.org.

Podpor moju misiu:

Pomodli sa, prosím, za mňa aspoň raz. Ak sa rozhodneš za mňa modliť pravidelne každý deň či každý týždeň alebo ak za moju misiu obetuješ aj svoje utrpenie alebo pôst alebo svätú omšu, budeš mať veľký poklad v nebi.

Nasledujúcu modlitbu si môžeš stiahnuť a vytlačiť vo forme záložiek.

Svätý Bože trojjediný,
chválim ťa za tvoje činy.
Túžiš priviesť všetkých nás
do kráľovstva tvojich krás.
Národy aj všetky kmene
voláš z hriechu k srdca zmene,
aby boli ako sme my
v Zimbabwe aj v celej Zemi
členmi tvojej rodiny
slobodnými od viny.

V teba, Pane, vrúcne verím,
prosím preto srdcom celým
za misiu pátra Kamila,
aby sa mu práca darila.
Aby hlásal tvoje slovo,
s radosťou a pohotovo,
aby našiel cestu, prosím,
k ovciam mnohým zablúdeným.
Buď mu sily, lásky prameň,
o to prosím, Pane. Amen.

záložky na tlač

Peniaze potrebujem, ako každý iný misionár, na letenku, víza, stravu, lieky, internet... Svoj dar môžeš zaslať na misijné oddelenie Spoločnosti Božieho Slova

bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou
na číslo účtu
IBAN SK9509000000005029115971 (Slov. sporiteľňa)
alebo na adresu
Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra

s poznámkou „na misiu pátra Kamila“

a pripíš aj svoju úplnú adresu, na ktorú ti bude zaslané poďakovanie, aby si mal istotu, že tvoj dar bol doručený.

Zdieľaj moje video alebo túto stránku na sociálnych sieťach, povedz svojim priateľom a známym o mojej misii, vyves plagát zo Zimbabwe na nástenku vo svojej farnosti, v škole alebo v práci.

zdieľaj na facebooku

plagáty na tlač

moje video

Reťaz pomoci

pomoc študentom v núdzi,
aby raz tiež mohli pomáhať iným

V Zimbabwe je už niekoľko rokov veľmi nestabilná ekonomická situácia. Mnohí študenti, ktorí sa rozhodli pre vysokú školu, sa nezriedka ocitnú na mizine a nemajú prostriedky na dokončenie štúdií.

V univerzitnom meste Bulawayo sme založili Študentské centrum svätého Arnolda Janssena. Okrem duchovnej starostlivosti v ňom ako misionári ponúkame študentom rozličné formy pomoci.

Jednou z nich je projekt reťazových pôžičiek Reťaz pomoci (Help Chain). Študent vo vážnej finančnej núdzi dostane od darcu peniaze na dokončenie štúdií, na zaplatenie zdravotnej starostlivosti alebo ubytovania a stravy počas štúdií. Pritom podpíše zmluvu, podľa ktorej sa bude musieť neskôr, keď začne pracovať, stať darcom v tejto Reťazi pomoci. Bude musieť prispieť sumou rovnakou alebo vyššou než sám prijal. Tak pomôže ďalšiemu študentovi v núdzi, ktorý sa tiež zaviaže pokračovať v reťazi.

Jeden tvoj finančný dar takto naštartuje reťazovú reakciu a pomôže dlhodobo mnohým študentom v tejto ťažko skúšanej africkej krajine. O úspechoch i problémoch študenta, ktorému sa rozhodneš pomôcť, ťa budem pravidelne informovať.

Vzájomná modlitba - tvoja za študenta a študentova za teba - sa považuje za dôležitú súčasť duchovného puta v Reťazi pomoci.

Ak sa chceš stať darcom v Reťazi pomoci, pošli mi svoju emailovú adresu. Čoskoro ti dám vedieť o tvojom prvom študentovi a dohodneme sa na spôsobe finančného prevodu.

Daruj knihu

duchovná literatúra pre tých,
 ktorí si ju nemôžu dovoliť

Cirkev v Zimbabwe je mladá a krehká. Katolíci aj tí, čo pravú vieru ešte len hľadajú, majú pritom veľmi obmedzený prístup ku kresťanskej literatúre. Najmä miestni kňazi, diakoni, seminaristi a katechéti potrebujú čítať a duchovne rásť. Knihy sú však luxus, ktorý si nemôžu dovoliť. To isté platí o deťoch, študentoch a učiteľoch.

V našom Knižnom centre Spoločnosti Božieho Slova preto ponúkame knihy tým, ktorí ich najviac potrebujú, za duchovný poplatok. Príjemca obdrží poukážku na nákup duchovnej literatúry v hodnote tvojho milodaru. Zároveň sa zaviaže pomodliť jeden ruženec alebo - ak ide o kňaza - obetovať jednu svätú omšu za teba a na tvoje úmysly.

Tvoj dar môže pomôcť domorodému kňazovi, seminaristovi alebo katechétovi, učiteľovi, dieťaťu alebo študentovi - výber je na tebe.

Pošli mi svoju emailovú adresu a dohodneme sa na spôsobe finančného prevodu aj na tom, komu chceš svojím darom pomôcť.

Adopcia učiteľa

pravidelná podpora študentov pedagogiky,
aby z nich boli dobrí učitelia

Dobrých katolíckych učiteľov je v Zimbabwe málo. Takých, ktorí by učili nie pre peniaze, ale z lásky k deťom a k Bohu. Takých učiteľov, ktorí by odovzdávali nielen vedomosti, ale aj dobrý príklad viery a lásky.

Väčšina katolíckych študentov pedagogiky pochádza z vidieckych oblastí, z chudobných rodín. Mnohí začnú študovať, ale pre rozličné finančné ťažkosti nemôžu štúdiá dokončiť, a tak sa z nich učitelia nikdy nestanú.

Ak si chceš finančne a duchovne adoptovať budúceho učiteľa či učiteľku, tvoj pravidelný príspevok počas troch rokov zabezpečí dokončenie jeho či jej štúdií. Pomôžeš tak samotnému študentovi, ale aj mnohým deťom, ktoré bude raz ako pedagóg vyučovať a vychovávať.

S vybraným študentom môžeš osobne komunikovať cez internet, prípadne aj telefonicky. Postarám sa o to, aby tebou adoptovaný študent pamätal na teba v modlitbách a informoval ťa pravidelne o svojom pokroku v štúdiu i osobnom živote.

Pošli mi svoju emailovú adresu a dohodneme sa na spôsobe finančného prevodu aj na tom, koho konkrétne si adoptuješ podľa tvojich finančných možností.

Zdravie nad zlato

zdravotná starostlivosť
a lieky pre chudobných

Systém zdravotnej starostlivosti v Zimbabwe je na tom biedne. Funguje len pre bohatých, čo si môžu dovoliť lieky a súkromné nemocnice. Ostatní sú odkázaní na skolabované štátne zdravotníctvo, ktoré tiež nie je zadarmo. Tí najchudobnejší majú k liekom a lekárom veľmi obmedzený prístup.

My, misionári, sa snažíme pomáhať chudobným. Najúčinnejšie prostriedky na zlepšenie životnej úrovne sú podľa mojich skúseností - možno prekvapivo - nie vzdelanie ani zamestnanie, ale duchovná podpora, prijatie v miestnej komunite a zdravotná starostlivosť. Len zdraví ľudia sú schopní začať pracovať a učiť sa.

Aj ty môžeš radikálne zlepšiť život niekomu tu v Zimbabwe.

Ak chceš prispieť na lieky alebo iné zdravotné výdavky pre chudobných, pošli mi svoju emailovú adresu. Dohodneme sa na spôsobe finančného prevodu a neskôr ti dám vedieť, komu si pomohol.

Online evanjelizácia

duchovné sprevádzanie
 na sociálnych sieťach

Tak ako všade na svete, internet je každodennou súčasťou života v Zimbabwe. A hoci je tu pripojenie jedno z najdrahších na svete, bez neho je takmer nemožné kupovať, predávať, študovať a komunikovať s úradmi. Prakticky každý dospelý človek musí mať mobil a skoro každý je aktívny na sociálnych sieťach. Najdôležitejšou zo všetkých je tu WhatsApp.

Preto aj ja v mojej misii využívam online komunikáciu naplno. Duchovné poradenstvo, kurzy, obnovy, katechizmus - to všetko robím prevažne cez internet. Virtuálne siete vzájomnej podpory, ktoré sa snažím rozbehnúť, by mali čoskoro poskytovať pomoc Zimbabwčanom, čo hľadajú svoje povolanie alebo túžia šíriť misijné povedomie.

Ak vieš komunikovať po anglicky, môžeš mi pomôcť s online evanjelizáciou.

Pošli mi svoju emailovú adresu a dohodneme sa na konkrétnom spôsobe podľa tvojich schopností a možností.

Misijné dobrovoľníctvo

evanjelizácia priamo v Zimbabwe
 na pár mesiacov

Keďže teraz všade vyčíňa korona vírus, nedá sa sem prísť ako misijný dobrovoľník.

Ale máme nádej, že sa to raz zlepší.

My zabezpečíme tvoje ubytovanie a stravu a cestovné výdavky v rámci misie a postaráme sa o tvoje duchovné potreby. Ty si zabezpečíš letenku, zdravotné poistenie, očkovania, vreckové, víza (tie kúpiš na letisku, keď prídeš).

Prinesieš si so sebou svoj pas, smartfón, oblečenie a obuv, lieky (tie, čo užívaš pravidelne, plus niečo proti hnačke, teplote, nachladnutiu a bolesti). Môže sa ti tu zísť aj vodičský preukaz, laptop, foťák a nejaký tvoj hudobný nástroj.

Z kvalít a zručností potrebuješ hlavne hlboký aktívny osobný vzťah s Bohom, silnú vieru a morálku, vernosť Katolíckej cirkvi a jej učeniu, aktívny sviatostný život, schopnosť vydať svedectvo svojej viery slovami aj skutkami, prispôsobivosť, kreativitu, trpezlivosť, láskavosť, angličtinu (at least upper-intermediate), dobré zdravie a silu na pešie prekonávanie dlhých vzdialeností. A musíš mať aspoň 18 rokov.

Užitočná môže byť aj schopnosť vyučovať, šoférovať, spievať, hrať na tvojom hudobnom nástroji, použivať sociálne siete ako Facebook, WhatsApp, Instagram - a nakoniec, čokoľvek vieš, sa dá nejako využiť v misijnej prác️i.

V spolupráci s misionármi a miestnymi laikmi budeš robiť najmä prvotnú evanjelizáciu a komunitnú a terénnu sociálnu prácu. Nie, nebudeš stavať kostoly a školy ani nebudeš lyžičkou kŕmiť malých roztomilých černoškov. Zabudni na naivné obrázky a mega projekty a poď hlásať pravdu a lásku Ježiša Krista.

Pošli mi svoju emailovú adresu a dohodneme sa na ďalšom postupe.

Kontakt

Fr. Kamil Kočan SVD, Divine Word Missionaries, P.O.Box AC 1143, Ascot, Bulawayo, ZIMBABWE

Pošli mi správu: